ورود / ثبت نام

HOMEX

معماری خانه ای رو به آب

5/5

تصاویر خانه ای را در مریلند ملاحظه میکنید که چند ماه قبل رو به دریاچه ای توسط آقای رابرت گورنی طراحی و ساخته شد.

 این خانه روی فوندانسیون خانه قبلی که تخریب شده اجرا شد با توجه به تحلیل سازه فوندانسیون خانه قبلی طراحان متوجه شدند بنای خانه جدید روی فوندانسیون قبلی امکان پذیر است ولی به شرطی که خانه جدید دقیقا با همان بارگذاری و همان نقاط بارگذاری طراحی شود.این امر سختی های خاص خود را داشت و محدودیت هایی ایجاد میکرد ولی معماری نوین این تحلیل را برای طراحان ایجاد میکرد که بتوانند با استفاده از نرم افزارهای موجود این موضوع را عملی کنند.

 arch 6 a

arch 6 b

arch 6 c

arch 6 d

arch 6 e

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

arch 29 h

ارسی خانه بخش 2

فضای داخلیاز آنجا که فضای ساختمان مسکونی باید دارای حس آرامش و امنیت باشد و در فرهنگ ایرانی، کبوتر سمبل صلح و آرامش است، با

arch 6 a

معماری خانه ای رو به آب

تصاویر خانه ای را در مریلند ملاحظه میکنید که چند ماه قبل رو به دریاچه ای توسط آقای رابرت گورنی طراحی و ساخته شد.  این